Raad van Bestuur SGR26

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 “Mandel & Leie”.

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep. 
Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

De permanente deskundigen wonen alle vergaderingen bij. Zij nemen volwaardig deel aan alle besprekingen, met uitzondering van stemmingen. Bij stemmingen kunnen deze permanente deskundigen wel verzoeken dat hun stemadvies wordt genotuleerd. (Huishoudelijk reglement art. 2 punt 5).

Meer details vindt u in het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 in het hoofdstuk over de raad van bestuur van de scholengroep (artikel 21 t.e.m. 25).

Raad van Bestuur SGR 26 Mandel en Leie:                                                                        

  • Martin Courtens, voorzitter          
  • Carine Azou, ondervoorzitter
  • Caroline Oosthuyse          
  • Arnold Normon
  • Tonny Slembrouck
  • Erik Swaenepoel
  • Luc Vanoverberghe
  • Nicolaas Vinckier
  • Marleen Vermeire

Algemeen directeur:

  • Marc Casteleyn