Onderwijsteam

Het kleuterteam
1ste kleuter A 1ste kleuter B  
Dixie Lien  
Dixie Samyn,
interimaris voor
Céline Demey
Lien Segers  
     
2de kleuter 3de kleuter Kinderverzorgster
Anne Knockaert Inni Katy Debacker
Anne Knockaert Inni Duquesne Katy Debacker
     
  Kleuterturnen  
  Chelsea  
  Chelsea Desicy  

 

Het team van het lager onderwijs
1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar
Vanja Brittany Hein
Vanja Vanbecelaere Brittany Verstraete Hein Bossuyt
     
4de leerjaar 5de + 6de leerjaar initiatie Engels
Yente Virginie
Yente Crana Virginie Mahieu Julie Lobbestael

 

Levensbeschouwelijke vakken

RKGD KimRooms Katholieke Godsdienst:
Kim Verschelde

Tijdens de lessen Rooms-katholieke godsdienst leren we hoe we als christen kunnen leven. We lezen en bespreken teksten uit de bijbel. Daarnaast proberen we de dagelijkse actualiteit vanuit een chrstelijk standpunt te bekijken. We leren respectvol om te gaan met mensen en dieren en dankbaar te zijn voor onze wereld.

 

 

iris De RooNiet-confessionele zedenleer:
Iris De Roo

De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich tot kinderen van ouders die kiezen voor een opvoeding met moraal, maar zonder god. Het is een vorming in open geest, waarbij de leerling geholpen wordt in het zoeken naar waarden en normen.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en non-verbaal uit te drukken, leren ze te handelen volgens eigen inzichten. Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Niet-confessionele zedenleer is een pure ontdekkingstocht naar zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen.