Schoolraad

Onze schoolraad is samgensteld uit volgende leden:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel.
 • 3 leden verkoze door en uit de ouders.
 • 2 leden geco√∂pteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Onze huidige schoolraad bestaat uit:

 • Johan Collie - Voorzitter
 • Amaya Debuyck - Secretaris
 • Anne-Marie Knockaert
 • Vanja Vanbecelaere
 • Klaas Bruneel
 • David Verstraete
 • Rosie Vanderstraeten
 • Kathy Swertvaegher