Hoe inschrijven?

Er kan ingeschreven worden door contact op te nemen met de directeur.

Dan wordt er een afspraak gemaakt wanneer u als ouder kan komen.

De nodige informatie wordt u verstrekt en dan kan u de school bezichtigen. Er kan al kort kennisgemaakt worden met de leerkracht van de klas waar uw kind ingeschreven wordt.

Gelieve de identiteitskaart van uw kind mee te brengen.

Via deze link leest u hoe u de school kan bereiken.