Instapdata voor kleuters

Instapdata voor kleuters.

 Voor jonge kleuters (tweeënhalf jarigen) zijn er bijzondere instapdata. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De eerste schooldag na de zomervakantie;
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • De eerste schooldag van februari;
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • De eerste schooldag na de paasvakantie;
  • De eerste schooldag na Hemelvaart;

De tweeënhalf jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (OLV Hemelvaart) van het schooljaar dat volgt op de inschrijving nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij kunnen niet anders dan een schooljaar later instappen dan de kleuters die eerder in het kalenderjaar zijn geboren. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters.

Indien mogelijk zindelijk naar school komen, maar dat is geen wettelijke vereiste.