Jaarkosten

Jaarkosten

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze vervangen op kosten van de ouders.

De omzendbrief informatie bij de eerste inschrijving (ref. BAO/2002/01 datum 08.02.2002) bepaalt dat vanaf het schooljaar 2003-2004 de maximale bijdrage per leerling bij het begin van het schooljaar dient medegedeeld te worden.

* Zwemmen en culturele activiteiten worden bekostigd door de Vrienden van De Taalkoffer vzw

* Sportactiviteiten            max. €5,00 per leerling.

* Pedagogische uitstappen:  max. €20,00 (schoolreis)

* Fruitproject:                  €6,00 per schooljaar (wordt 1x per schooljaar bij de maandelijkse schoolrekening gevoegd).

Deze kosten worden bij de maandelijkse schoolrekening gevoegd.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Hieronder volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan aanrekenen.

  • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, ...). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve voor de leerlingen van het 6de leerjaar wordt het zwemmen gratis aangeboden).

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van €25 voor de twee en drie jarigen, €35 voor de vierjarigen en €40 voor de vijfjarigen en de leerplichtige kleuters en €70 in het lager onderwijs. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex.

  • De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP's zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen.... Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage vragen en in de lagere school nog slechts €400 voor de volledige   duur van het lager onderwijs. Ook dit bedrag dient te worden aangepast aan de gezondheidsindex.
  • De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, ...

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.